Gebruikte figuren

Figuur 7

Case van Bijstervelldt Hogeschool

Figuur 16

Voorbeeld van een businessarchitectuur


Voorbeeld van een informatiearchitectuur


Voorbeeld van een applicatiearchitectuur


Figuur 13: https://pubs.opengroup.org/architecture/togaf91-doc/arch/Figures/34_contentfwk5.png


Figuur 19
Figuur 20


Figuur 21


Figuur 22Figuur 23
Figuur 56


Case Nationale Nederlanden

 

Een introductie van een Enterprise Architectuur van de gemeente Rotterdam